True Engineer’s Career Path Series (02): Lộ trình trở thành Principal Engineer tại True Platform 

True Engineer’s Career Path Series (02): Lộ trình trở thành Principal Engineer tại True Platform 

Trên hành trình đồng hành cùng các Software Engineer, True Platform thiết kế khung năng lực tương ứng với từng cấp độ phát triển, với yêu cầu khác nhau về độ phức tạp của sản…