True Warrior: “Không chỉ là phần mềm, chúng mình xây dựng giải pháp công nghệ ứng dụng cho các bài toán quản trị doanh nghiệp thực tế”

True Warrior: “Không chỉ là phần mềm, chúng mình xây dựng giải pháp công nghệ ứng dụng cho các bài toán quản trị doanh nghiệp thực tế”

Xin chào, mình là Nguyễn Hồng Quốc Khánh, hiện đang là FullStack Software Engineer tại True Platform. Mình tới với…